1398/07/18
تبریک ۱۸ مهر روز جهانی ادیولوژیست از سوی معاون آموزشی دانشکده
در حال حاضر بیش از ۲۵۰۰ ادیولوژیست در سراسر کشور مشغول خدمت رسانی به هموطنان گرامی هستند که سهم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به عنوان تنها دانشگاه شرق کشور که در این رشته دانشجو می پذیرد تا کنون تربیت ۱۰۰ ادیولوژیست بوده است