تجهیزات پزشکی

مسئول : آقای محمد صابرمنش

 

 

 

داخلی : 1474

 

آدرس: زاهدان - میدان دکتر حسابی - بلوار جنت پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دانشکده علوم توانبخشی

 


صفحات

محتوای مرتبط