حراست

 

مسئول حراست : خانم سکینه ملاشاهی

 

 

 

داخلی : 1488

 

آدرس: زاهدان - میدان دکتر حسابی - بلوار جنت پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دانشکده علوم توانبخشی

 


صفحات

محتوای مرتبط