اخبار > جدول زمانبندی انتقال و مهمانی دانشجویان - نیمسال اول97-96
جدول زمانبندی انتقال و مهمانی دانشجویان - نیمسال اول97-96

 

جدول زمانبندی انتقال و مهمانی دانشجویان - نیمسال اول97-96

 

  25 اردیبهشت تا 25 خرداد96
ثبت نام دانشجویان متقاضی در د انشگاههای مبداء و بارگذاری مدارک لازم 
27 خرداد تا 10 تیرماه 96 بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ویرایش توسط دانشجو 
11 تیر تا 31 تیرماه 96 اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبداء 
1 مرداد تا 15 مرداد96    بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو 
16 مرداد تا 5 شهریور96   اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد 
دانلود فايل : form.rar ( 1613KB )

سه شنبه ١٥ فروردين ١٣٩٦ ١١:٠١ News, Notifications, Other ١٥١١١


خروج