اخبار > سیستم مدیریت آموزش
سیستم مدیریت آموزش

با توجه به ورود اطلاعات کاربری کلیه اساتید و دانشجویان در سیستم مدیریت آموزش(LMS)، این نرم افزار جهت تسهیل در امر آموزش (ایجاد محتوای آموزشی با قالب های مختلف، اطلاعیه ها، تکالیف، منابع و فایلها، پرسش و پاسخ، انجمن و ...) از آدرس Lms.Zaums.ac.ir در دسترس می باشد.


دوشنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٦ ٠٨:١٥ News, Notifications, Other ١٥٢١٥


خروج