اخبار > قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز
 

آخرین مهلت پرداخت شهریه جهت دانشجویان بدهکار تا پایان اردیبهشت می باشد. در صورت عدم پرداخت سامانه سما به صورت خودکار برای دانشجویان مذکور به صورت خودکار بسته خواهد شد و برگزاری امتحانات                                                                      جهت این دانشجویان انجام نخواهد گردید.

                                                                                                           لازم به ذکر است پرداخت شهریه فقط به صورت الکترونیکی می باشد.


دوشنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٦ ٠٩:٢٩ News, Notifications, Other ١٥٢١٦


خروج