اخبار > تکریم ریاست سابق دانشکده و معارفه ریاست جدید دانشکده
تکریم ریاست سابق دانشکده علوم توانبخشی جناب آقای دکتر نورمحمد بخشانی و معارفه آقای دکتر محمد حسینی فر به عنوان ریاست دانشکده علوم توانبخشی


سه شنبه ٢٠ تير ١٣٩٦ ١٣:٣٣ News, Slider, Notifications, Other ١٥٩٧٦


خروج