اخبار > جدول زمانبندی سامانه نقل و انتقال دانشجویانجدول زمانبندی سامانه نقل و انتقال دانشجویان نیمسال 97-96
دانلود فايل : جدول زمان بندی 97-96.pdf ( 99KB )

سه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٦ ١٣:٠٣ News, Notifications, Other ١٦٦٢٤


خروج

نمایش خبر

جلسه سمینار کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی
جلسه ای با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر شکیبا و مدیران حوزه آموزش
راهنمای استفاده از سامانه LMS (نسخه مدرس)
مراسم روز ملی گفتاردرمانی ر دانشکده علوم توانبخشی
اول اردیبهشت روز ملی گفتاردرمانی مبارک
اطلاعیه نقل و انتقال دانشجویان
چهارمین کنگره سراسری اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
سمینار رشته شنوایی
کسب رتبه اول رشته گفتار درمانی درسامانه علم سنجی اعضای هیات علمی
بازدید از مرکز توانبخشی ایثار
بازدیدکمیته اعتباربخشی دانشگاه از دانشکده علوم توانبخشی
جلسه کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده
قابل توجه دانشجویان پردیس خودگردان
راه اندازی سایت اینترنت دانشکده
هفته پژوهش گرامی باد
احتراماً از بذل توجه معاونت محترم آموزشی دانشگاه سرکارخانم دکتر خلیلی و مدیر محترم امور هیات علمی جناب آقای دکتر مهدی پور
بازدید معاون محترم آموزشی دانشگاه از کلینیک شهیدرزمجو مقدم
قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشکده
بازدید معاون محترم آموزشی دانشگاه از دانشکده علوم توانبخشی
تمدید بازه زمانی سامانه نقل و انتقال

محتوای مرتبط