نمایش اطلاعیه
آخرین عناوین خبری

جلسه دفاع نهایی پایان نامه
سمینار رشته شنوایی
کسب رتبه اول رشته گفتار درمانی درسامانه علم سنجی اعضای هیات علمی
بازدید از مرکز توانبخشی ایثار
بازدیدکمیته اعتباربخشی دانشگاه از دانشکده علوم توانبخشی
جلسه کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده
قابل توجه دانشجویان پردیس خودگردان
راه اندازی سایت اینترنت دانشکده
هفته پژوهش گرامی باد
احتراماً از بذل توجه معاونت محترم آموزشی دانشگاه سرکارخانم دکتر خلیلی و مدیر محترم امور هیات علمی جناب آقای دکتر مهدی پور
بازدید معاون محترم آموزشی دانشگاه از کلینیک شهیدرزمجو مقدم
قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشکده
بازدید معاون محترم آموزشی دانشگاه از دانشکده علوم توانبخشی
تمدید بازه زمانی سامانه نقل و انتقال
پیام تبریک قبولی مقطع کارشناسی ارشد
تبریک قبولی مقطع کارشناسی ارشد به جناب آقای سیدعلی محمد روشن
جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود
جدول زمانبندی سامانه نقل و انتقال دانشجویان
برنامه کلاسی دروس معارف اسلامی در نمیسال اول تحصیلی 97-96
تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم 97-96

محتوای مرتبط